Ograniczenie Koszenia Trawy

Tegoroczna, rekordowa susza stawia przed miastami i ich mieszkańcami zupełnie nowe wyzwania. Niedobór wody sprawia, że roślinność na terenie powiatu tarnogórskiego wysycha w zastraszającym tempie, a w lasach wzrasta zagrożenie pożarowe. Szacuje się, że aby uzupełnić braki wody, musiałoby padać nieustannie przez ponad 2 miesiące. Sytuację pogarsza także zbyt częste i zbyt niskie koszenie trawy. Nisko skoszona trawa wystawiona na żar słońca nie ma szansy na przetrwanie. Proceder ten doprowadza do degradacji terenów zieleni, które stanowią naturalne schronienie dla płazów, owadów i małych dzikich zwierząt. Częste koszenie trawy powoduje ponadto unoszenie się pyłów z wysuszonych roślin i ziemi oraz hałas i zanieczyszczenie powietrza, pochodzące z kosiarek spalinowych.

W odpowiedzi na Państwa liczne prośby, Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie zwróciło się w dniu wczorajszym do prezesów dwóch spółdzielni mieszkaniowych oraz jednej spółki z prośbą o ograniczenie koszenia trawników w tym roku. Naszą prośbę skierowaliśmy na ręce prezesów Spółdzielni Gwarek, Spółdzielni Chemik, oraz MTBS Sp. z o.o. Z tego miejsca apelujemy również do wszystkich właścicieli i administratorów gruntów z terenu powiatu tarnogórskiego, by także rozważyli ograniczenie lub wstrzymanie w najbliższym czasie koszenia trawników.