Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie

Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju Powiatu Tarnogórskiego

Fot. Dariusz Strenziok PictAIR

Kim jesteśmy?

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie (w skrócie TSO) to założona w 2020 roku organizacja pozarządowa działająca na rzecz wszechstronnego rozwoju Powiatu Tarnogórskiego, utworzona przez jego mieszkańców i sympatyków. TSO skupia w swoich szeregach aktywistów społecznych, przedstawicieli stowarzyszeń i grup nieformalnych, na co dzień aktywnie działających na rzecz Powiatu i jego mieszkańców. Obywatelskość, będąca częścią składową nazwy Stowarzyszenia, jest ideą przyświecającą jego założycielom. W jej myśl, członkowie stowarzyszenia angażują się w sprawy publiczne, a ich celem nadrzędnym jest dobro ogółu. 
Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie - Rynek Tarnowskie Góry
Rynek w Tarnowskich Górach, Fot. Dariusz Strenziok PictAIR
Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie - Park Świerklaniec
Zachód słońca nad parkiem w Świerklańcu, Fot. Dariusz Strenziok PictAIR

Co robimy?

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie podejmuje działania na terenie Powiatu Tarnogórskiego. Działania podejmowane są wokół ściśle określonych i zapisanych w statucie Stowarzyszenia obszarów. Wierzymy, że Samorząd nie jest “Nasz”, “Wasz”, czy “Ich”. Samorząd nie jest też “kółkiem wzajemnej adoracji” walczącym między sobą o wpływy. To administracja publiczna, która powinna pracować z należytą troską na rzecz Wszystkich mieszkańców – nie pomijając i nie wykluczając nikogo. Dlatego TSO podejmuje również działania strażnicze w sferze kontroli społecznej administracji publicznej. 

Jak możesz pomóc?

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie jest pozarządową organizacją non-profit. Oznacza to, że celem jego istnienia nie jest generowanie zysków, a jego członkowie nie pobierają z tytułu członkostwa żadnego wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie prowadzi również żadnej formy działalności gospodarczej. Działalność TSO finansowana jest między innymi poprzez składki członkowskie, dobrowolne darowizny, oraz środki pozyskane z grantów i dotacji. Całość pozyskanych w ten sposób funduszy przeznaczana jest jedynie na cele statutowe Stowarzyszenia. Jeśli chcesz wesprzeć działania TSO, możesz dokonać tego na kilka sposobów. 

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie - Pałac Nakło Śląskie
Pałac Donnersmarcków w Nakle Śląskim, Fot. Dariusz Strenziok PictAIR