Wsparcie

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie to organizacja pozarządowa non-profit, oznacza to, że jej celem nie jest generowanie zysków. Członkowie stowarzyszenia pracują na jego rzecz charytatywnie i nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Działalność statutowa stowarzyszenia finansowana jest między innymi poprzez składki członkowskie, dobrowolne darowizny, oraz środki pozyskane z grantów i dotacji. Całość funduszy pozyskanych w ten sposób przeznaczana jest jedynie na cele statutowe Stowarzyszenia.

Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo działalność Tarnogórskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego, możesz dokonać darowizny na cele działalności statutowej. W tym celu należy wykonać przelew na numer rachunku bankowego:

87 1090 1825 0000 0001 4479 8670
(Santander Bank Polska S.A.)

z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”. Dane do przelewu: Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie, ul. Miodowa 14, 42-606 Tarnowskie Góry.

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć darowizny od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT). Na prośbę darczyńców wystawiamy i przesyłamy potwierdzenia przekazania darowizny. Wystarczy skontaktować się z nami.

Jeśli chcesz wesprzeć działania TSO, możesz dokonać tego również w poniższy sposób: 

  • Jeśli interesuje Cię działalność społeczna i praca na zasadach wolontariatu, jesteś mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego, lub jego sympatykiem, możesz ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu. Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółowe informacje.
  • Obserwuj bieżącą działalność Stowarzyszenia. Być może dostrzeżesz projekt, w którego organizację chciałbyś się włączyć. Współpraca z nami nie zawsze oznacza konieczność wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. Jeśli jesteś zainteresowany tego typu działaniem – skontaktuj się z nami.