O nas

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie (w skrócie TSO) to założona w 2020 roku organizacja pozarządowa działająca na rzecz wszechstronnego rozwoju Powiatu Tarnogórskiego, utworzona przez jego mieszkańców i sympatyków. TSO skupia w swoich szeregach aktywistów społecznych, przedstawicieli stowarzyszeń i grup nieformalnych, na co dzień aktywnie działających na rzecz Powiatu i jego mieszkańców. Obywatelskość, będąca częścią składową nazwy Stowarzyszenia, jest ideą przyświecającą jego założycielom. W jej myśl, członkowie stowarzyszenia angażują się w sprawy publiczne, a ich celem nadrzędnym jest dobro ogółu. Pomimo różnic w poglądach, przekonaniach, czy sympatiach politycznych – dobro wspólnoty (mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic) jest najważniejsze. Członkowie TSO biorą więc czynny udział w życiu społecznym regionu realizując projekty na obszarze działalności Stowarzyszenia.

Obszarem działalności Tarnogórskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego jest teren Powiatu Tarnogórskiego składający się na 9 gmin: Tarnowskie Góry, Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg oraz Zbrosławice.

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie jest tworem niezależnym od władzy na każdym szczeblu, a członkowie jego Zarządu nie pełnią odpłatnie funkcji publicznych. Decyzje dotyczące działalności Stowarzyszenia podejmowane są w sposób demokratyczny w oparciu o opinie jego członków. Wierzymy, że Samorząd nie jest “Nasz”, “Wasz”, czy “Ich”. Samorząd nie jest też “kółkiem wzajemnej adoracji” walczącym między sobą o wpływy. To administracja publiczna, która powinna pracować z należytą troską na rzecz Wszystkich mieszkańców – nie pomijając i nie wykluczając nikogo.

Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie reprezentowane jest przez Zarząd w składzie:

  • Bożena Gonet – Prezes Zarządu,
  • Krzysztof Bergier – Wiceprezes Zarządu,
  • Joanna Psujka – Skarbnik.