II Tura wyborów prezydenckich

Wahacie się Państwo, czy warto głosować? Polityka Was mierzi lub po prostu macie dość partyjnych przepychanek? Musicie zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest uczestnictwo w wyborach, wszak podstawą społeczeństwa obywatelskiego jest aktywne w nich uczestnictwo. Mając “obywatelskość” w nazwie nie mogliśmy przejść obojętnie obok tego tematu.

Dzisiaj od 7:00 do 21:00 mieszkańcy Polski (a zatem i mieszkańcy powiatu tarnogórskiego) wybierać będą Prezydenta RP w II turze wyborów prezydenckich. To niezwykle ważne, żeby jak najwięcej Polaków stawiło się dziś w lokalach wyborczych i oddało głos na popieranego przez siebie kandydata. Udział w wyborach to podstawowe prawo obywatelskie. Tylko w ten sposób możemy decydować o przyszłości Polski, a co za tym idzie – także i o własnej. I nie ma tu usprawiedliwienia – że nie wiadomo na kogo, że to nic nie zmienia, że są wakacje. Jeśli chcemy by Polska była normalnym, wolnym krajem, w którym każdy traktowany jest z szacunkiem – dziś musimy iść głosować. Gdy obowiązek ten zbagatelizujemy, inni wybiorą za nas, a my nie będziemy mieli żadnego prawa by krytykować wybranego w ten sposób prezydenta. Zastanawiacie się co właściwie może Prezydent RP i jakie są jego kompetencje? Przygotowaliśmy dla Was 10 powodów dla których warto dziś zagłosować:

1. Prezydent to najwyższy i najważniejszy przedstawiciel narodu. Głosując dziś, podejmujemy decyzję o tym kto będzie reprezentował nas na arenie międzynarodowej. To właśnie Prezydent Polski wypowiada się w imieniu obywateli naszego kraju. Musimy pamiętać, że to w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez naszych strategicznych partnerów politycznych (ale także gospodarczych) zależy właśnie od tego jakie decyzje podejmuje Prezydent i jak się prezentuje.

2. Prezydent Polski to gwarant ciągłości państwowej. Prezydent Polski powinien czuwać nad przestrzeganiem konstytucji. Odpowiada on za suwerenność i bezpieczeństwo kraju oraz nienaruszalność i niepodzielność jego granic – kompetencje te wynikają wprost z przepisu art. 126 ust. 2 Konstytucji RP.

3. Prezydent Polski może podejmować dopuszczalne prawnie działania, które mają przeciwdziałać zagrożeniom państwa. Prezydent może zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Głowa Państwa jest odpowiedzialna także za zatwierdzenie strategii bezpieczeństwa narodowego i plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego.

4. Prezydent Polski odpowiada również za politykę zagraniczną. To w jego kompetencji znajduje się mianowanie (na wniosek ministra spraw zagranicznych poparty przez premiera) i odwoływanie ambasadorów. Prezydent reprezentuje kraj nie tylko podczas konsultacji z innymi państwami. Jest także naszym przedstawicielem w kontaktach z organizacjami międzynarodowymi np. NATO lub ONZ.

5. W kompetencji Prezydenta Polski znajduje się możliwość ogłoszenia stanu wojennego. To właśnie Prezydent może ogłosić stan wojenny (na wniosek Rady Ministrów) na części lub na całym terytorium państwa w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.

6. Prezydent Polski ma także możliwość ogłoszenia stanu wyjątkowego. Może on ogłosić stan wyjątkowy na części lub na całym terytorium państwa w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Dzieje się to na wniosek Rady Ministrów, a ogłoszony w ten sposób stan wyjątkowy nie może trwać dłużej niż 90 dni.

7. Prezydent nadaje stopnie wojskowe. To w jego kompetencjach leży nadawanie stopni oficerskich, podporucznika, generała, admirała lub Marszałka Polski.

8. Prezydent Polski podejmuje decyzję o wysłaniu wojsk za granicę. Stanowi ostatni punkt w procedurze delegacji wojska na teren innego państwa. Decyduje o tym na wniosek Rady Ministrów lub premiera. Wojsko polskie jest wysyłane za granice kraju w kilku przypadkach, w tym: w razie konfliktu zbrojnego, dla wzmocnienia sił państwa sojuszniczego, w ramach misji pokojowej lub akcji zapobiegnięcia aktom terroryzmu (lub jej skutkom).

9. Prezydent nadaje obywatelstwo, decyduje o nadaniu obywatelstwa polskiego oraz wyraża zgodę na jego zrzeczenie się.

10. Prezydent Polski stanowi prawo. Żeby uchwalona przez parlament ustawa mogła wejść w życie, musi zostać podpisana przez Prezydenta. Głowa państwa ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Ma także prawo:

– inicjatywy ustawodawczej (może zgłosić projekt ustawy);
– prawo weta (wobec ustawy, co do której ma wątpliwości);
– prawo skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego;
– prawo łaski wobec skazanego.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich frekwencja w powiecie tarnogórskim wyniosła 64,07 %. Trzymamy kciuki, żeby w drugiej turze zagłosować poszło jeszcze więcej tarnogórzan. Gorąco do tego zachęcamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *