Projekt „Seniorzy kontra wirus”

Po raz kolejny mamy okazję pomóc Seniorom! Rada Seniorów w Tarnowskich Górach zasygnalizowała nam problem z dostępnością do środków zapobiegających zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2. Wysokie ceny i utrudnienia z dostępem do maseczek, płynów dezynfekcyjnych i innych środków zabezpieczających sprawiły, że część Seniorów ma znacznie ograniczoną możliwość korzystania z nich. Wobec powyższego, w partnerstwie z Radą Seniorów w Tarnowskich Górach złożyliśmy wniosek do programu „Granty Senioralne 2020” ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Dziś możemy już ogłosić, że nasz projekt został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania! Co więc wydarzy się w najbliższej przyszłości?

Projekt „Seniorzy kontra wirus” zakłada dostarczenie przez naszych wolontariuszy pakietów ochrony osobistej zawierających środki zapobiegające zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 do 500 najbardziej potrzebujących seniorów z terenu gmin Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie. Każdy pakiet będzie składał się z płynu do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek oraz ulotki informacyjnej. Wszystko po to by zabezpieczyć osoby najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem COVID19. Projekt startuje już w poniedziałek, jednak sprawy organizacyjne, zamówienia itp. zajmą nam na pewno trochę czasu. O tym jak i kiedy będzie można otrzymać swój pakiet poinformujemy niebawem.