Wspieraj Stowarzyszenie TSO

Maseczki dla tarnogórskich seniorów? Bezpłatne eko torby? Komputery dla dzieci z powiatu tarnogórskiego? Czy może słoneczniki na Osada Jana? To tylko część tego co wspólnie z naszymi partnerami zrobiliśmy odkąd rozpoczęliśmy działalność. Jeśli podoba Ci się to co robimy możesz pomóc nam zrobić jeszcze więcej!

Zachęcamy do wspierania działalności Tarnogórskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego. Stowarzyszenie TSO to organizacja pozarządowa non-profit, czyli taka której celem nie jest generowanie zysków. Członkowie stowarzyszenia pracują na jego rzecz charytatywnie i nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Działalność statutowa stowarzyszenia finansowana jest między innymi poprzez składki członkowskie, dobrowolne darowizny, oraz środki pozyskane z grantów i dotacji. Całość funduszy pozyskanych w ten sposób przeznaczana jest jedynie na cele statutowe Stowarzyszenia.

Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo działalność Tarnogórskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego, możesz dokonać darowizny na cele działalności statutowej. W tym celu należy wykonać przelew na numer rachunku bankowego: 87 1090 1825 0000 0001 4479 8670 (Santander Bank Polska) z dopiskiem: „darowizna na cele statutowe”. Dane do przelewu: Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie, ul. Miodowa 14, 42-606 Tarnowskie Góry.

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć darowizny od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT). Na prośbę darczyńców wystawiamy i przesyłamy potwierdzenia przekazania darowizny. Wystarczy skontaktować się z nami.

  • Jeśli chcesz wesprzeć działania TSO, możesz dokonać tego również w poniższy sposób: Jeśli interesuje Cię działalność społeczna i praca na zasadach wolontariatu, jesteś mieszkańcem Powiatu Tarnogórskiego, lub jego sympatykiem, możesz ubiegać się o członkostwo w Stowarzyszeniu.
  • Obserwuj bieżącą działalność Stowarzyszenia. Być może dostrzeżesz projekt, w którego organizację chciałbyś się włączyć. Współpraca z nami nie zawsze oznacza konieczność wstępowania w szeregi Stowarzyszenia.