Odpowiedzi z powiatu i gminy Ożarowice

Otrzymaliśmy kolejne odpowiedzi na pismo w sprawie zanieczyszczenia środowiska jednorazowymi foliowymi rękawicami. Tym razem odpowiedzi udzieliło Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach i Urząd Gminy Ożarowice. Przypominamy, że 8 kwietnia podjęliśmy interwencję w sprawie porozrzucanych na łąkach i chodnikach rękawic z folii HDPE. Pismem chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem i zmobilizować podległe włodarzom służby do działania. Sugerowaliśmy zwiększenie ilości koszy na śmieci i zwiększenie częstotliwości ich opróżniania, oraz rozważenie podjęcia działań edukacyjnych w zakresie szeroko rozumianej ekologii.

W piśmie, które otrzymaliśmy od p. Starosty przeczytać możemy, że za czystość w poszczególnych gminach odpowiedzialne są one same. Nie sposób się z tym nie zgodzić, wobec czego pismo wystosowaliśmy również do wszystkich gmin powiatu tarnogórskiego. Problem pojawia się w przypadku dróg powiatowych na których poboczach zalegają już foliowe rękawice. Tutaj liczymy jednak na interwencję ze strony Starostwa. Ponadto, p. Starosta nie odniosła się w piśmie do ew. umieszczenia dodatkowych koszy i kwestii działań edukacyjnych.

Na nasze pismo odpowiedział także p. Grzegorz Czapla – Wójt Gminy Ożarowice. Poinformował nas, że: “na terenie Gminy Ożarowice każdy właściciel sklepu zapewnia pojemnik na odpady zmieszane dla swoich klientów”, a kosze gminne są na bieżąco opróżniane.

Dziękujemy wszystkim za odpowiedzi. Czujemy się spokojniejsi wiedząc, że włodarze zdają sobie sprawę z problemu i kontrolują sytuację. Wciąż czekamy na odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Radzionków, Gminy Świerklaniec, Gminy Kalety oraz Gminy Tworóg.

Poniżej publikujemy otrzymane odpowiedzi: